Salaam Art

Stichting Salaam Art heeft ten doel om door middel van kunst en het creatieve proces, met inachtneming van islamitische en universele kernwaarden, de boodschap van vrede uit te dragen ten dienste van het algemeen belang en het welzijn van de mensheid.

Salaam Art tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verspreiden van de overtuiging dat verschillende culturele achtergronden elkaar versterken en inspiratie kunnen bieden; 
  • Het inspireren en verbinden van mensen van verschillende achtergronden door middel van projecten rond kunst, cultuur, educatie, welzijn en burgerschap;
  • Het ontwikkelen van (creatieve) producten en het inzetten van verschillende kunstdisciplines.

Alle opbrengsten van de stichting worden geïnvesteerd in de doelstelling van de stichting.

Het hart van Salaam Art

De missie van Salaam Art is eigenlijk al af te lezen uit de naam van de stichting. Salaam is het Arabische woord voor ‘vrede’ en art is het Engelse woord voor ‘kunst’. Bij Salaam Art zijn we ervan overtuigd dat kunst en vrede met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen versterken.

Kunst biedt ons mensen de kans om onszelf te vinden en te uiten. Op deze manier kan kunst een bron van vrede zijn, zowel innerlijk, vrede met jezelf, alsook uiterlijk, vrede met de ander.

Daarnaast is vrede zelf een onuitputtelijke bron van inspiratie, zeker vanuit islamitisch perspectief, waar as-Salaam, de Vrede, als één van de 99 namen van Allah (God) bekend staat.

Om die vrede op een zo rijk mogelijke manier tot uiting te laten komen wordt er bij Salaam Art gebruik gemaakt van vele verschillende creatieve technieken en disciplines, zoals tekenen, schilderen, vertellen, dichten, zingen en toneelspelen.

Vrede en kunst zijn begrippen die onze levensbeschouwingen overstijgen en ieder mens aangaan. Daarom streven we bij Salaam Art actief naar inclusiviteit. Iedereen is welkom bij onze creatieve workshops. Daarnaast bieden onze boeken voor kinderen en volwassenen van alle levensbeschouwelijke achtergronden een aanleiding en aanmoediging om door middel van kunst en creativiteit vrede na te streven

Team Members

Creative director

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Head of Social Media

Schrijver & Componist

Video creator

Vormgeefster

Raad van Toezicht