Musicals

Musicals voor scholen

‘Ramadan en ‘Profeet Ibrahiem, de musical’ zijn twee musicals geschreven voor moslimkinderen. De musicals zijn geschikt voor Eid-ul-fitr, Eid-ul-Adha, als groep 8-musical of als musical voor de héle school.

Ramadan, de musical

‘Ramadan, de musical: lees, leer en leef na’, is bestemd voor scholen en verenigingen. Een prachtige musical met liedjes, humor, liefde voor het geloof, opdrachten en werkvormen ter verdieping en met aanwijzingen voor het maken van attributen, kostuums en decor. Het doel van de musical is om geloof en daden met elkaar te verbinden (lees, leer en leef na).

Liedjes, toneel en werkvormen
Ramadan de musical, een werkmap met 11 scènes,11 liedjes en werkvormen.  Van de 11 liedjes zijn er een aantal geschikt om gedurende het gehele jaar te zingen. Een prachtig lied waarin de Ramadan wordt verwelkomd en een lied voor Eid ul Fitr zijn uitermate geschikt voor de hele school.

‘Ramadan, de musical’, een musical voor de hele school
Alle groepen en alle kinderen kunnen mee spelen in de musical, maar dat hoeft niet. De school kan kiezen uit verschillende scènes. Als zij iedereen bij de uitvoering wil betrekken raden we aan om in elk geval als basis scènes 1, 2 en 11 te spelen en deze naar believen uit te bereiden.

Een kleine school kan kiezen voor één toneelstuk per bouw, bijvoorbeeld scènes 1, 2, 3, 5, 10 en 11. Een grotere school kan een ander ‘pakket’ kiezen. Het is mogelijk om de toneelstukjes los van elkaar te spelen of alleen enkele liedjes te zingen.

De onderwerpen van de verschillende scènes en liedjes zijn:

 • Welkom Ramadan: een inleiding op de musical.
 • Lees, leer en leef na: doe kennis op en breng het in de praktijk.
 • Goede daden: elkaar stimuleren tot het verrichten van goede daden.
 • Glimlachen is soenna: één van de goede daden is het glimlachen naar een ander.
 • Zelfbeheersing: we leren hoe we onszelf kunnen beheersen.
 • De test: we realiseren ons dat de Ramadan een test is, net zoals het leven zelf.
 • Allemaal anders en toch één ummah: we komen uit verschillende landen en hebben verschillende gewoontes, maar wel hetzelfde geloof.
 • De middenweg: is de weg van de islam, overdrijf niet en wees niet extreem.
 • De wonderen van de Koran: de Koran is geopenbaard in de maand Ramadan, we staan stil bij de wiskundige wonderen in de Koran.
 • Vertrouw op Allah: maak je geen zorgen, maar vertrouw op Allah. Dan komt het goed met je.  
 • Het is feest. Feestvieren hoort ook bij het leven.
 
 
 

Profeet Ibrahiem, de musical

Afscheid nemen van de leerlingen van groep 8? Daar hoort een musical bij! Maar dan wel een musical die leuk en leerzaam tegelijkertijd is, een musical met een moraal waar de leerlingen iets van kunnen leren. Salaam Art heeft zo’n afscheidsmusical voor u samengesteld: ‘Profeet Ibrahiem, de musical’.

Hier volgt een korte impressie van de musical:
De musical begint met een terugblik van de leerlingen op hun eigen schoolperiode. Zij zullen verhalen vertellen over wat ze zelf hebben meegemaakt. Vervolgens wordt een link gelegd naar het onderwerp van de musical, namelijk de profeet Ibrahiem, vrede zij met hem. Elke keer als de naam van de profeet genoemd wordt, is het een goede gewoonte om uit respect en liefde ‘alaihi salaam’ oftewel ‘vrede zij met hem’ toe te voegen.

Hierna volgen verschillende scènes met verschillende verhalen uit het leven van de profeet Ibrahiem met als thema’s:

 • De beeldenverering in het oude Mesopotamië
 • De zoektocht naar God
 • De wonderen van de schepping
 • De macht van de koning tegenover de Almacht van God
 • De nietigheid van de mens
 • Overgave en vertrouwen
 • Het offer
In de laatste scène staat het thema ‘afscheid nemen’ centraal. De kinderen nemen afscheid van iedereen door nog een laatste lied te zingen.

De leerlingen presenteren spoken word en toneelstukjes. Deze zijn grotendeels op rijm om het beter te onthouden en worden steeds ondersteund met mooie anasheed (religieuze liedjes) zonder instrumenten. De verschillende liedjes, die het stuk rijk is, liggen goed in het gehoor en zijn gemakkelijk aan te leren.

‘Profeet Ibrahiem, de musical’  is een afscheidsmusical van groep 8. Maar, als u de eerste en laatste scène weglaat, zou het ook een mooie voorstelling kunnen zijn ter gelegenheid van het Offerfeest, waaraan de hele school mee kan doen.
 
 
.

Wilt u meer weten over Ramadan de musical, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.