Educatie voor Scholen

Kies het beste voor uzelf

Wij hebben verschillende methodes en musicals ontwikkelt die eenvoudig te implementeren zijn in scholen of thuisonderwijs.

Aanbod Lesmaterialen

We hebben een driedelige methode ontwikkelt voor onder-, midden- en bovenbouw. Elke set is inclusief geluidsbestanden, filmpjes, liedjes en digiboek. Bij aankoop van de 3 sets krijg je een banner cadeau. Kosten zijn exclusief verzendkosten. 

‘Ramadan’ en ‘Profeet Ibrahiem, de musical’ zijn twee musicals geschreven voor moslimkinderen. De musicals zijn geschikt voor Eid-ul-fitr, Eid-ul-Adha, als groep 8-musical of als musical voor de héle school.


Art van Salaam Methode

'Art van Salaam' is een methode die de kunst van vrede vertaalt, kunst koppelt aan sociale vaardigheden en aan eenvoudig toepasbare overleveringen en Koranteksten. Wij willen hiermee de leerlingen inspireren en aanzetten om andere talenten bij zichzelf te ontdekken. Hierbij staat voorop dat de kunstvormen toepasbaar zijn en ze de leerlingen tot zelfexpressie brengen, hun wereld verbreden, verwondering laat ontwaken en de verbinding leggen met de islam en aglaaq (goede manieren).

Art van Salaam

Deze methode sluit aan bij 'De Vreedzame School'.

Art van Salaam sluit aan bij en kan worden gebruikt in combinatie met de methode van 'De Vreedzame School' en gaat in op dezelfde thema’s zoals ‘Wij horen bij elkaar’, 'Wij hebben oor voor elkaar’, etc. De methode kan echter ook los van De Vreedzame School worden gebruikt.

Elk blok bevat leuke stripfiguren die het makkelijk maken voor de kinderen om bijvoorbeeld met metaforen te schrijven en te vertellen. Of stripfiguren die helpen bij het uiten van emoties.

Elke bouw heeft een map en een digiboek. Art van Salaam bestaat uit 3 mappen en 6 blokken van ieder ruim 190 pagina's voor onder-, midden- en bovenbouw. De lessen zijn voorzien van energizers, binnenkomers en afsluiters en voorzien van mooie illustraties. Ook worden geluidsbestanden (liedjes), filmpjes en het digiboek meegeleverd.

Ter ondersteuning van de map is er digitaal materiaal:

~met tekeningen om te projecteren tijdens het vertellen van verhalen,
~met afbeeldingen die dienen als illustraties bij verschillende lessen,
~met prachtige en grappige liedjes die de lessen verrijken en instructiefilmpjes voor leerlingen en leerkrachten.
Bestel Nu


Profeet Ibrahiem, De Musical


Afscheid nemen van de leerlingen van groep 8? Daar hoort een musical bij! Maar dan wel een musical die leuk en leerzaam tegelijkertijd is, een musical met een moraal waar de leerlingen iets van kunnen leren. Salaam Art heeft zo’n afscheidsmusical voor u samengesteld: ‘Profeet Ibrahiem, de musical’.

Profeet Ibrahiem, De Musical

De musical begint met een terugblik van de leerlingen op hun eigen schoolperiode. Zij zullen verhalen vertellen over wat ze zelf hebben meegemaakt. Vervolgens wordt een link gelegd naar het onderwerp van de musical, namelijk de Profeet Ibrahiem, vrede zij met hem. Elke keer als de naam van de Profeet genoemd wordt, is het een goede gewoonte om uit respect en liefde ‘alaihi salaam’ oftewel ‘vrede zij met hem’ toe te voegen.

Voorbeelden van verschillende scenes met een thema uit het leven van de Profeet Ibrahiem :

~De zoektocht naar God
~De wonderen van de schepping
~Overgave en vertrouwen
~Het offer

In de laatste scène staat het thema ‘afscheid nemen’ centraal. De kinderen nemen afscheid van iedereen door nog een laatste lied te zingen. De leerlingen presenteren 'spoken word' en toneelstukjes. Deze zijn grotendeels op rijm om het beter te onthouden en worden steeds ondersteund met mooie anasheed (religieuze liedjes) zonder instrumenten. De verschillende liedjes, die het stuk rijk is, liggen goed in het gehoor en zijn gemakkelijk aan te leren.

‘Profeet Ibrahiem, de musical’ is een afscheidsmusical van groep 8. Maar, als je de eerste en laatste scène weglaat, is het ook een mooie voorstelling ter gelegenheid van het Offerfeest, waaraan de hele school mee kan doen.
Bestel Nu


Ramadan, De Musical


‘Ramadan, de musical: lees, leer en leef na’, is bestemd voor scholen en verenigingen. Een prachtige musical met liedjes, humor, liefde voor het geloof, opdrachten en werkvormen ter verdieping en met aanwijzingen voor het maken van attributen, kostuums en decor. Het doel van de musical is om geloof en daden met elkaar te verbinden (lees, leer en leef na).

Liedjes, toneel en werkvormen

Ramadan de musical, een werkmap met 11 scènes, 11 liedjes en werkvormen. Van de 11 liedjes zijn er een aantal geschikt om gedurende het gehele jaar te zingen. Een prachtig lied waarin de Ramadan wordt verwelkomd en een lied voor Eid ul Fitr zijn uitermate geschikt voor de hele school.

‘Ramadan, de musical’, een musical voor de hele school.
Alle groepen en alle kinderen kunnen meespelen in de musical, maar dat hoeft niet. De school kan kiezen uit verschillende scènes. Als zij iedereen bij de uitvoering wil betrekken, raden we aan om in elk geval als basis scènes 1, 2 en 11 te spelen en deze naar believen uit te bereiden.
Een kleine school kan kiezen voor één toneelstuk per bouw, bijvoorbeeld scènes 1, 2, 3, 5, 10 en 11. Een grotere school kan een ander ‘pakket’ kiezen. Het is mogelijk om de toneelstukjes los van elkaar te spelen of alleen enkele liedjes te zingen.

Voorbeelden van verschillende scènes met een thema uit het leven van de Profeet Ibrahiem:

~De middenweg: de weg van de islam, overdrijf niet en wees niet extreem.
~Glimlachen is soenna: één van de goede daden is het glimlachen naar een ander.
~Het is feest: feestvieren hoort ook bij het leven.
Bestel Nu

Neem contact op

Ontdek jezelf door Kunst en Salaam

Openingstijden

Maandag – Vrijdag
8:30 – 17:00 PM

KvK

69344353

Contacteer ons

+31 (0)6 25 31 27 36

info@salaam-art.nl

©2024 Salaam Art - All Rights Reserved.