Salaam Art 4 fun methode

Salaam Art 4 Fun

Salaam Art 4 Fun, van tekenen en toneel, is een methode beeldende vorming en cultuureducatie voor de islamitische basisschool. De methode bestaat uit zes blokken rond zes verschillende thema’s. Aantrekkelijk vormgegeven in mappen met meer dan zeshonderd bladzijdes aan prachtig beeldmateriaal en vol leuke en leerzame lessen die door elke leerkracht gegeven kunnen worden. Alle lessen zijn in de praktijk ontwikkeld en getest.

 

Kunst en islam
De lessen zijn ingericht rondom islamitische thema’s als Ramadan, Offerfeest, islamitische kunst, islamitisch bewustzijn, gedrag etc. Vanuit de rijke inspiratie van de islam worden met algemene kunsttechnieken de expressiemogelijkheden van de kinderen ontwikkeld.

De lessen kosten weinig tijd aan voorbereiding, zijn overzichtelijk en bieden zowel de leerkrachten als leerlingen simpele maar doeltreffende technieken om stap voor stap mooie werkstukken te maken. De resultaten zullen verrassend zijn.

Na iedere les is er ruimte voor evaluatie en bespreking. Hiervoor worden per les handige tips en vragen aangereikt. Door hun eigen werk en dat van andere kinderen te bekijken en te bespreken, kunnen kinderen spelenderwijs veel van elkaar en van hun eigen werk leren.

Ontwikkeling van het kind
Deze methode besteedt aandacht aan de basistechnieken, kunst(vormen), (islamitische) kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, Centraal in de methode staan zowel de artistieke ontwikkeling als de ontwikkeling van het islamitisch bewustzijn van het kind.

De kinderen leren met nieuwe of andere ogen naar de wereld om zich heen te kijken; ze zullen bewonderen en zich verwonderen waartoe Allah ons ook aanspoort in o.a. hoofdstuk ‘De Genadevolle’ in de Koran.

Eisen
De methode voldoet grotendeels aan de eisen – de kerndoelen – die aan het leergebied kunstzinnige oriëntatie gesteld worden. Daarnaast biedt de methode handreikingen op het gebied van oriëntatie op jezelf en de wereld betreffende ‘techniek’ en ‘mens en samenleving’ zoals in de kerndoelen beschreven staat. Bovendien houdt de methode rekening met de didactische eisen die vandaag de dag gesteld worden aan een goede instructie.

Salaam Art 4 Fun digitaal
De lesmappen van ‘Salaam Art 4 Fun’ zijn inclusief materiaal voor het digitale schoolbord. Hierin vindt u naast de afbeeldingen en lessen uit de methode extra lessen die u volledig via het digitale schoolbord kunt volgen.

Wilt u meer dan één set bestellen, neemt u dan contact op via de contactpagina.